KONIEC SEZONU 2019

Klientów indywidualnych zapraszamy od kwietnia 2020, w sezonie zimowym Park czynny dla grup zorganizowanych, po wcześniejszej rezerwacji.

Oferta grupowa

Jeśli planujesz wypad ze znajomymi, wycieczkę szkolną lub rodzinne popołudnie - sprawdź nas!

Pyrland Park Linowy to kompleks sportowo-rekreacyjny w formie torów przeszkód zamontowanych na drzewach na wysokości od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią. W skład tras linowych wchodzą m. in. mostki, drabinki, zjazdy linowe, stanowiące przeszkody do pokonania przez użytkownika parku. Przejście w zależności od trasy zajmuje przeciętnie od 45 minut do 1,5 godziny. Pyrland Park Linowy mieści się w lesie nad poznańską Maltą.

Bezpieczeństwo

Instruktorzy Pyrland Parku Linowego czuwają nad bezpieczeństwem – każdy gość parku zostaje odpowiednio przeszkolony; w trakcie pokonywania trasy jest zabezpieczony profesjonalnym, atestowanym sprzętem alpinistycznym; dzięki temu jest tak bezpieczny jakby pokonywał przeszkody tuż nad ziemią. Oprócz tego pod trasą dla dzieci rozwieszone są siatki zabezpieczające.

Trasy

Park linowy składa się z instalacji o stopniu trudności dopasowanym dla różnych grup wiekowych:

  • trasa dziecięca – przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia
  • trasa niska – łatwa trasa dedykowana dla starszych dzieci lub początkujących
  • trasa średnia – łączy optymalne wymagania z dużą dawką zabawy dla młodzieży i dorosłych
  • trasa wysoka – polecana wysportowanym osobom powyżej 16 roku życia
  • tyrolki  dla dzieci i dorosłych

Sprawdź ofertę grupową!

PROGRAMY EDUKACYJNE

Oprócz atrakcji linowych park oferuje inne możliwości aktywnego spędzania czasu oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

EKOPYRKI

nauka o ekologii przez zabawę, kontakt z przyroda i pokazanie naszego wpływu na otaczającą nas faunę i florę

TIPIPARK

zajrzenie w ciekawą historię Indian, integracja grupy poprzez zabawę i naukę na  świeżym powietrzu.

PIRACKI

zainteresowanie dzieci ciekawostkami z zapomnianego świata, pokazanie znaczenia pracy w grupie i zachęcenie do strategicznego myślenia

SURVIVAL

nauka trudnej sztuki przetrwania, zainteresowanie dzieci i młodzieży pierwszą pomocą i jej znaczeniem w życiu. Pokazanie jak ważna jest samodzielność i niestandardowe ale logiczne myślenie. Wspólna zabawa na świeżym powietrzu

ANIMACJE – gry i zabawy dla dzieci.

Godzinna zabawa pod okiem uśmiechniętego animatora – m.in. zabawy rekreacyjne i terenowe – podchody, mega yenga, skoki w workach, przeciąganie liny.

 

Gry i zabawy TEAM BUILDING

Uczestnicy podczas wykonywania zadań definiują wzajemne role, poznają swoje silne i słabe strony oraz szlifują umiejętności pracy zespołowej. Podczas wspólnych i spontanicznych zmagań wyłaniamy naturalnych liderów, doskonalimy komunikację w zespole, poprawiamy zdolność radzenia sobie ze stresem oraz wspieramy kreatywne myślenie. Wszystkie działania są okraszone dużą dawką zabawy na świeżym powietrzu, w lesie położonym nad poznańską Maltą.

ustawienie wieży ze skrzynek nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że uczestnik musi dostawiać kolejne elementy, nie schodząc ze szczytu wieży. Zabawa odbywa się w pełnej asekuracji alpinistycznej. Celem jest ustawienie przez zespół wyznaczonej ilości skrzynek w jak najkrótszym czasie. Duże znaczenie ma wsparcie zespołu.

podstawowym zadaniem drużyny jest skonstruowanie dużego cyrkla za pomocą drewnianych belek i lin. Następnie z drużyny zostaje wyłoniony uczestnik, który staje się operatorem cyrkla. Zadaniem pozostałych uczestników jest pociąganie za liny w taki sposób, aby operator cyrkla dotarł w bezpieczny sposób do wyznaczonego miejsca. Ważna jest współpraca, koordynacja działań, komunikacja i podział ról, bo każdy najmniejszy ruch ma znaczenie.

celem jest bezpieczne przejście całej grupy przez bagno po skrzynkach plastikowych w jak najkrótszym czasie. Zespół otrzymuje do dyspozycji o jedną skrzynkę mniej niż jest osób w drużynie. Uczestnicy muszą przemieszczać się, jednocześnie przekazując ostatnią skrzynkę do przodu. Konkurencja kończy się w momencie kiedy wszyscy zawodnicy i wszystkie skrzynki przekroczą linię mety. Gra rozwija komunikację, pracę zespołową, buduje relacje i zaufanie.

wydawałoby się, że złożenie kilku klocków w całość nie sprawi najmniejszego trudu. A jednak! Zespół ma za zadanie ułożenie nietypowych puzzli… liczą się tu umiejętności przywódcze ale też współpraca, szybkość, kreatywność i spostrzegawczość.

zadanie drużynowe, które polega na pokonaniu trasy na nartach biegowych z tym, że na jednej parze nart biegnie kilku zawodników. Zawodnicy muszą zsynchronizować swoje ruchy tak aby nikt nie dotknął ziemi. Zadanie kończy się w momencie kiedy zawodnicy przekroczą linię mety wraz z obiema nartami. Najważniejsze jest tu wyłonienie lidera. Istotna jest komunikacja oraz współpraca. Gra jest świetnym narzędziem w kontekście budowania relacji.

konkurencja z wykorzystaniem skrzynek plastikowych – w ilości o jedną mniej niż jest zawodników. Opiekun konkurencji co chwilę zabiera jedną ze skrzynek. Zadaniem drużyny jest przetrwanie na wyspie skonstruowanej z jak najmniejszej ilości skrzynek. Istotą zadania jest budowa relacji.

konkurencja polega na jak najszybszym umieszczeniu butelek w skrzynce. Drużyna ma do dyspozycji linkę na każdą parę zawodników. Zadanie należy wykonać nie wchodząc na obszar, na którym rozstawione są butelki i skrzynka. Liczy się tu współpraca, komunikacja, szybkość oraz synchronizacja działań między parami.

Zadanie polega na zbudowaniu zamku z klocków według wzoru. Byłoby to proste gdyby nie fakt, że zawodnicy nie widzą tego co budują – plac budowy znajduję się w dużej drewnianej skrzyni z otworami. Celem gry jest praca nad komunikacją, umiejętnością delegowania zadań przez lidera, planowanie. Liczy się czas i precyzja.

zawodnicy balansują drewnianym labiryntem aby przeprowadzid kulkę z punktu A do punktu B. Ważna jest komunikacja i współpraca.

przejście przez zawodników toru przeszkód w okularach symulujących upojenie alkoholowe. Cel: dobra zabawa, śmiech, integracja, ale też świadome doświadczenie skutków bycia pod „wpływem”. Należy wykazać się zręcznością, zwinnością i celnością.

Konkurencja polegająca na pokonaniu przez całą drużynę toru przeszkód po nietypowej, poziomej drabinie. Uczestnicy trzymają szczeble w rękach. Liczy się czas, umiejętności organizacyjne.

Celem konkurencji jest zebranie przedmiotów z pola gry. Zawodnik leży na platformie zawieszonej nad polem gry, a pozostali uczestnicy sterują platformą za pomocą lin. Istotna jest tu komunikacja i koordynacja działań.

Klasyka. Zadanie polega na ułożeniu wieży z dużych drewnianych klocków. Gra zespołowa, w której najważniejsze jest precyzyjne działanie pod presją czasu.

Wersja tradycyjna, wersja na 4 strony świata. Istotna jest siła, ale zdarza się spryt i współpraca biorą nad nią górę.

Konkurencja, która poplącze wszystkich zawodników. Okaże się czy zespół rozwikła pod presją czasu z pozoru niemożliwą do rozwiązania sytuację. Bardzo duże znaczenie ma tu współpraca, koordynacja działań, komunikacja.

Konkurencja polega na przeprowadzeniu piłeczki z punktu A do punktu B. Zawodnicy toczą piłkę w rurach PCV pokonując tor przeszkód. Ważne jest zgranie zespołu, precyzja, czas.

Klasyka! Któż nie pamięta tej zabawy z dzieciństwa? Rywalizacja z wielkim uśmiechem na twarzy!

Zawody strzeleckie do zamków zbudowanych ze skrzynek plastikowych. Katapulty wzorowane są na rzymskich onagerach. Uwaga: nie róbcie tego w domu!

Miejsce Piknikowe

Idealne miejsce na pikniki integracyjne – leśna atmosfera w centrum miasta.
Dwie duże wiaty drewniane oraz jedna mniejsza mieszczące do 100os. 400 miejsc siedzących w całym parku.
Dwa miejsca z ogniskiem, kameralne miejsca piknikowe z grillem. Ogrodzony teren Parku o powierzchni ok. 0,5 ha. Podest taneczny.

Upieczenie kiełbaski i pianek marshmalow nad ogniskiem jest wielką frajdą dla wszystkich w każdym wieku.