Szanowni Konsumenci korzystający z usług Parku Linowego Pyrland w Poznaniu Wykonując zobowiązanie nałożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: Prezes Urzędu) na Marcina Przybył prowadzącego działalność gospodarczą jako Marcin Przybył Pyrland oraz Iwonę Przybył prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pyrland Iwona Przybył - wspólników spółki cywilnej o nazwie „Pyrland” s.c. w Poznaniu (dalej jako Przedsiębiorcy), Decyzją nr RLU-01/2018 z dnia 26 października 2018r. do podjęcia środków mających na celu usunięcie trwających skutków naruszenia zakazu stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (dalej k.c.), powiadamiam iż: Prezes Urzędu w Decyzji nr RLU-01/2018 z dnia 26 października 2018 r. stwierdził naruszenie przez ww. Przedsiębiorców zakazu określonego w art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669), poprzez stosowanie we wzorcu „Regulaminu korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego”, następujących niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 k.c. :

  1. „Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nie respektowania regulaminu” (pkt 5),
  2. "Pyrland Park Linowy oraz jego pracownicy nie odpowiadają za ewentualne poplamienia wynikające z naturalnego oddziaływania środowiska, w którym zainstalowany jest Park Linowy na przykład plamy od żywicy z drzew lub podarcia odzieży w sytuacji korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego w sposób niezgodny z regulaminem lub poleceniami instruktorów” (pkt 10),
  3. „(...) Każdy Klient zobowiązany jest podpisać odpowiednie oświadczenie. (...). Wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem korzystania z atrakcji na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów w sytuacji nieprzestrzegania poleceń instruktora, postanowień regulaminu oraz ryzykownych zachowań stwarzających niebezpieczeństwo dla nich samych bądź innych klientów Pyrland Parku Linowego” (pkt 24).

Przedmiotowe postanowienia, w ocenie Prezesa Urzędu, naruszają dobre obyczaje oraz rażąco naruszają interesy konsumentów, poprzez wyłączenie z góry prawnej odpowiedzialności Przedsiębiorców za skutki zdarzeń, w postaci szkody, do których mogło dojść w trakcie korzystania z atrakcji Parku Linowego Pyrland. Pomimo wycofania przedmiotowych postanowień z Regulaminu przez Przedsiębiorców, ich negatywne skutki wobec konsumentów – do których dedykowane są usługi Parku Linowego, mogą trwać nadal. Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK oznacza, że zakwestionowane postanowienia od samego początku nie wiążą konsumentów, a Przedsiębiorcy nie mają możliwości powoływać się na nie przy wykonywaniu umowy, np., celem wyłączenia swojej odpowiedzialności. Jest to istotne przy zamiarze dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przez konsumentów, gdyż sąd jest związany w tym zakresie rozstrzygnięciem wynikającym z decyzji Prezesa UOKiK w zakresie uznania- w ramach indywidualnego sporu – tych kwestionowanych postanowień za niedozwolone (abuzywne).

W związku z tym, jeżeli w Państwa przypadku doszło do bezpodstawnego obciążenia Państwa lub członka Państwa rodziny odpowiedzialnością za skutki zdarzeń w Pyrland Parku Linowym w postaci szkody lub też wskutek treści niedozwolonych postanowień zrezygnowaliście Państwo z dochodzenia roszczeń wobec Przedsiębiorców z tytułu szkody, jakiej doznaliście w Parku Linowym, proszę o złożenie pisemnej reklamacji wraz z kopią dokumentów uzasadniających Państwa roszczenie do Pyrland Parku Linowego (adres: Marcin Przybył ul. Romana Drewsa 8; 61-606 Poznań) w terminie do 25 maja 2019 r. Nieskorzystanie z możliwości złożenia reklamacji, nie zamyka sądowej drogi do dochodzenia roszczeń."

urodziny

Chcesz zapewnić swojemu dziecku i jego rówieśnikom niezapomnianą zabawę
- zorganizuj urodziny dla dziecka w PYRLAND PARKU LINOWYM.

URODZINY W PYRLAND PARKU LINOWYM

Pyrland Park Linowy to kompleks sportowo-rekreacyjny w formie torów przeszkód zamontowanych na drzewach na wysokości od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią. W skład tras linowych wchodzą m. in. mostki, drabinki, zjazdy linowe, stanowiące przeszkody do pokonania przez użytkownika parku. Przejście w zależności od trasy zajmuje przeciętnie od 45 minut do 1,5 godziny. Trasa dziecięca jest atrakcją bez limitów czasowych. Pyrland Park Linowy mieści się w lesie nad poznańską Maltą.

 

ATRAKCJE LINOWE

Park linowy to atrakcje o stopniu trudności dopasowanym dla różnych grup wiekowych:

  • trasa dziecięca – przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia
  • trasa niska – łatwa trasa dedykowana dla starszych dzieci lub początkujących
  • trasa średnia – łączy optymalne wymagania z dużą dawką zabawy dla młodzieży i dorosłych
  • trasa wysoka – polecana wysportowanym osobom powyżej 16 roku życia
  • tyrolki  dla dzieci i dorosłych

BEZPIECZEŃSTWO

Instruktorzy Pyrland Parku Linowego czuwają nad bezpieczeństwem – każdy gość parku zostaje odpowiednio przeszkolony; w trakcie pokonywania trasy jest zabezpieczony profesjonalnym, atestowanym sprzętem alpinistycznym; dzięki temu jest tak bezpieczny jakby pokonywał przeszkody tuż nad ziemią. Oprócz tego pod trasą dla dzieci rozwieszone są siatki zabezpieczające.

ANIMACJE – gry i zabawy dla dzieci.

Godzinna zabawa pod okiem uśmiechniętego animatora – m.in. zabawy rekreacyjne i terenowe – podchody, mega yenga, skoki w workach, przeciąganie liny.

Mini TEAM BUILDING – zabawa drużynowa w takich konkurencjach jak: Przejście przez “bagno”, Tangramy, Zawody Narciarskie, Topniejący Lodowiec, Labirynt, Mega Yenga, Przeciąganie liny, Węzeł Gordyjski, Skoki w workach.

MIEJSCE PIKNIKOWE

Idealne miejsce na urodziny w leśnej atmosferze a jednak w centrum miasta.

Dwie duże wiaty drewniane oraz jedna mniejsza mieszczące do 100os. 400 miejsc siedzących w całym parku.

Dwa miejsca z ogniskiem, kameralne miejsca piknikowe z grillem. Ogrodzony teren Parku o powierzchni ok. 0,5 ha.

Upieczenie kiełbaski i pianek marshmalow nad ogniskiem jest wielką frajdą dla wszystkich w każdym wieku.

Program urodzin

Żadna inna impreza urodzinowa nie da tyle radości.
Dzieci aktywnie i z uśmiechem spędzają czas na świeżym powietrzu!

Wszystkie atrakcje dla najmłodszych posiadają zabezpieczenia, które gwarantują bezpieczną zabawę. Nasi Animatorzy zadbają aby wszystkie dzieci bawiły się na całego!

 

Imprez urodzinowych w Pyrland Parku Linowym zorganizowaliśmy już:

1972

Przykładowy scenariusz:

Rozpoczęcie zabawy
Gry i zabawy z animatorem – 1h

Atrakcje linowe – trasa niska + tyrolka
Przejście trasy linowej i tyrolki poprzedone jest szkoleniem z instruktorem – 1h

Ognisko
Pieczenie kiełbasek i pianek marshmalow – 1h.

Trasa dziecięca
Zabawa na drewnianej fortecy z przeszkodami – bez ograniczeń czasowych.

Animatorzy

Kierownik półkolonii

Dawid Nowak

Kierownik półkolonii, instruktor narciarstwa, trener osiedlowy i animator, trener piłki nożnej. Można…

Biuro, Animatorka

Agata Nowak

„Szefowa” administracji. Wszystko wie, wszystkiego pilnuje. Zna się na komputerach i innych…

Instruktor naziemny

Iga Wiśniewska

Instruktorka, animatorka i wychowawca półkolonii-trzy w jednym. Uwielbia dzieciaki i one uwielbiają…

Poznaj naszą ofertę organizacji urodzin dla Twojego dziecka!

Niezapomniana zabawa

Od ponad 6 lat Organizujemy niezapomniane imprezy dla najmłodszych